Könyvtár

Könyvtárunk a közvetlen fenntartó –Móra Ferenc Általános Iskola- szerves része, másrészt a könyvtári rendszer tagja.

E helyzetéből adódóan:

· sajátos módszereivel segíti az iskolát pedagógiai programjának megvalósításában,

· könyvtárként az érvényben lévő könyvtári jogszabályoknak kell megfelelnie.

· A könyvtár által gyűjtött dokumentumok: könyvek, folyóiratok, videó – és hangkazetták, CD,
DVD lemezek- tartalmukat tekintve a fenti helyzetet tükrözik, tehát:

· főként a nevelő- oktató munkát segítik,

· válogatva, olyan dokumentumokat is gyűjt könyvtárunk, amelyek szorosan nem tartoznak az előbbiekhez

· nemzetiségi iskolaként jelentős német nyelvű dokumentum állománnyal rendelkezünk.

Dokumentumaink mennyisége és minősége jól szolgálja az iskola pedagógiai programjának megvalósítását s az olvasók érdeklődési körét is kielégíti.

Könyvtárunk korlátozottan nyilvános. Térítés mentesen igénybe vehetik: az iskola tanulói, dolgozói, valamint a Mosoni németek Egyesülete tagjai.

Első osztályos tanulóinkat a tanév elején írjuk be tagként, akiket a 8. év végéig az iskolai könyvtárunk tagjainak tekintünk tanulmányaik befejezéséig, illetve más iskolába történő távozásukig.

A könyvtári teendőket két könyvtáros –váltakozó munkarenddel- látja el.

A könyvek kölcsönzése a tanulók számára szorgalmi időben, naponta 10.45-16 óráig lehetséges.

Elérhetőség: 96 / 566-200

Újdonság a könyvtárban!

Elérhető az iskola könyvtárának online katalógusa. Olvasóink a találatokról példányadatokat is kapnak, valamint azt a plusz információt, hogy az adott példány a könyvtárban van-e, vagy éppen kölcsönzésben.
Az olvasók általuk megadott jelszó segítségével hozzáférnek saját kölcsönzési adataikhoz, mely dokumentumok vannak náluk, azok határideje mikor jár le.     

Online katalógus

 


A búcsúelőadás

(a 8. évfolyam 2018. május 30-i előadásának plakátja)

megtekintés


Heti étlap (2018.05.14-18.):

megtekintés

Heti étlap (2018.05.22-25.):

megtekintés


Iskola Büfé árlap:

megtekintés


Étkezés lemondása:

KIZÁRÓLAG

8 ÓRÁTÓL - 9 ÓRÁIG

Konrád Szilvia

gazdasági ügyintézőnél a

06-20/524-12-85-ös

telefonszámon, vagy a

varosikollegium2@gmail.com

e-mail címen tehető meg.

A lemondott étkezés a következő naptól érvényes!

További tudnivalókat az étkeztetéssel kapcsolatban, honlapunk "Heti étlapok, befizetések" című menüpontja alatt olvashatnak.

© 2014 Powered by WebSiter