vissza
Német nemzetiségi oktatás

A német nemzetiségi oktatás célja a városban és környékén élő, magukat német származásúnak valló, német származású családok gyermekeinek német nyelvi képzése, az egykori hagyományok ápolása.

A nemzetiségi osztályban tanuló diákjaink heti 5 órában, csoportbontásban tanulják a nemzetiségi nyelvet. Az első évfolyam jellemzője a szóbeliség, a játékos szótanulás, második osztályos korukban tanulnak meg németül írni, olvasni.

Harmadik évfolyamtól kezdve a szókincsfejlesztés mellett a nyelvtani anyag tudatosítása is megkezdődik. Az alsó tagozatos német nyelvoktatást német anyanyelvi vendégtanár segíti heti 1 órában. Német nemzetiségi tanulóink általános iskolai tanulmányaik végén nyelvvizsgát tesznek. Elvárás az alapfokú vizsga sikeres letétele, de a tanulók egy részének a középfokú német nyelvvizsga megszerzése sem okoz gondot.


Iskola Büfé árlap

megtekintés


Étkezés ügyintézés

(REGGEL 7 ÓRÁTÓL DÉLUTÁN 3 ÓRÁIG)

Fogl Erika

gazdasági ügyintézőnél a

06-20/524-12-85-ös

telefonszámon, vagy az

etkezes1.imgsz@gmail.com

e-mail címen tehető meg.

A lemondott étkezés a következő naptól érvényes!

További tudnivalókat az étkeztetéssel kapcsolatban, honlapunk "Heti étlapok, befizetések" című menüpontja alatt olvashatnak.

© 2014 Powered by WebSiter