vissza
Német nemzetiségi oktatás

A német nemzetiségi oktatás célja a városban és környékén élő, magukat német származásúnak valló, német származású családok gyermekeinek német nyelvi képzése, az egykori hagyományok ápolása.

A nemzetiségi osztályban tanuló diákjaink heti 5 órában, csoportbontásban tanulják a nemzetiségi nyelvet. Az első évfolyam jellemzője a szóbeliség, a játékos szótanulás, második osztályos korukban tanulnak meg németül írni, olvasni.

Harmadik évfolyamtól kezdve a szókincsfejlesztés mellett a nyelvtani anyag tudatosítása is megkezdődik. Az alsó tagozatos német nyelvoktatást német anyanyelvi vendégtanár segíti heti 1 órában. Német nemzetiségi tanulóink általános iskolai tanulmányaik végén nyelvvizsgát tesznek. Elvárás az alapfokú vizsga sikeres letétele, de a tanulók egy részének a középfokú német nyelvvizsga megszerzése sem okoz gondot.


 VÁLTOZÁS! 

A havi étkezési díj befizetése csak a Kossuth Lajos Gimnázium melletti

Városi Kollégium

épületében lehetséges!

 


 

 Elsőáldozás ideje: 

4.c osztály

május 23.

Pünkösd vasárnap

11.00

 

4.a és b osztály

május 23.

Pünkösd vasárnap

15.00

 

 3.a, b, c osztály

május 30. vasárnap

15.00

 

 

© 2014 Powered by WebSiter