Pedagógiai hitvallás

Iskolánkban német nemzetiségi (nyelvoktató) általános iskolai képzés folyik nyolc évfolyamos formában és emelt szintű testnevelés  az alsó tagozat négy évfolyamán.

Az általános iskolai képzés  célja, hogy az óvodai nevelés eredményeire építve felkészítse a tanulókat további tanulmányok folytatására.

E cél érdekében a tágabb értelemben vett nevelőmunka folyamatában útmutatást, segítséget, szakmai támogatást adunk. Ez a szakmai segítség akkor hozhat kimagasló eredményt, ha a tanuló – életkori adottságaira is tekintettel elvárható mértékben - késztetést érez a tanuláshoz. Ilyen esetben lehet a folyamat sikeres, az iskola jó hangulatú, harmonikus együttműködés színtere, ami a Nevelőtestület céljainak, törekvéseinek és a tanuló érdekeinek is egyaránt megfelel.

 


 

Móra-Büfé Árlap

(2021. szeptember 1.)

Megtekintés

 


 

 VÁLTOZÁS! 

A havi étkezési díj befizetése csak a Kossuth Lajos Gimnázium melletti

Kollégium

épületében lehetséges!

 

© 2014 Powered by WebSiter