Iskola története

Az 1976-ban alapított 11. számú Általános Iskola Mosonmagyaróvár „városközponti” területén, az akkor felépülő, Moson és Óvár közötti új lakótelepeken jelentkező demográfiai hullám levezetését szolgálta. Az évfolyamonként négy  párhuzamos osztállyal működő intézmény a kor akkori követelményeihez igazodva alakította ki programját.

Kezdettől fogva nagy hangsúlyt kapott a testnevelés a testnevelés tagozatos osztályokban, a sportolás, a mozgáslehetőség biztosítása. Erre a célra kiválóan megfelelt nagyméretű tornatermünk és tanuszodánk. Kiemelkedő sporteredményeinkre azóta is büszkék vagyunk!

Néhány évvel később városunk földrajzi helyzetét és a szülők igényeit figyelembe véve megkezdődött a német szakosított tanterv szerinti oktatás is. Német tagozatos tanulóink kiemelkedő eredményeket értek és érnek el a városi, területi, megyei, sőt – több alkalommal – az országos versenyeken is, tanulmányaik befejezésekor sikeres alap- és középfokú nyelvvizsgát tesznek.

1990/91-es tanévben iskolánk felvette a Móra Ferenc Általános Iskola nevet. Az idegen nyelvek tanítására elkötelezett iskola a névválasztással azt a szándékát fejezte ki, hogy különösen fontosnak tartja a magyar nyelv ápolását és művelését.

1993-ban a városban működő német kisebbségi szervezetek és a szülők kezdeményezésére tovább bővült iskolánk sajátos arculata. Az intézményben folyó színvonalas német nyelvoktatás elismeréseként, valamint iskolánk központi fekvése miatt /könnyen megközelíthető bármely városrészből / . Mosonmagyaróvár város Képviselőtestülete a Móra Ferenc Általános Iskolát jelölte ki a német nemzetiségi oktatás helyéül.

Iskolánk kezdettől fogva helyt adott a mosonmagyaróvári Dolgozók Általános Iskolájában folyó délutáni képzésnek Az oktatási törvény változásai miatt az önálló intézményi státusz megszűnt és 1995. január 1-jétől a Móra Ferenc Általános Iskola tagozataként működik. Ifjúsági tagozatunkra azok a tanulási és magatartási zavarokkal küzdő felső tagozatos tanulók járnak, akik egy-egy évfolyamot többször, eredménytelenül ismételtek, túlkorosak, eredeti iskolájukban továbblépésre nem sok esélyük lenne.

 

Iskolánk jelenlegi arculatát a német nemzetiségi oktatás  hagyományos nyelvoktató formája  határozza meg:

 

A Móra Ferenc Általános Iskolában a 2020/2021-es tanévben 64 pedagógus és 11 technikai dolgozó tevékenykedik. Tantestületünk tagjai olyan kreatív, minden új iránt fogékony szakemberek, akik szívesen vállalkoznak pedagógiai, tantárgyi kísérletekre. A továbbképzéseken rendszeresen részt vesznek, iskolánk innovációs, szakmai fejlesztőmunkájának tevékeny részesei. Német anyanyelvi vendégtanáraink  a német nemzetiségi  osztályokban folyó képzést segítik.

Tanulóink létszáma az elmúlt másfél évtizedben kiegyensúlyozottan magas volt. Egy-egy tanévben átlagosan 650-710 fő közötti létszámmal működik iskolánk.

Iskolánk által szervezett rendezvényeink és  versenyeink hagyományossá váltak nemcsak a városban, hanem területi, regionális  szinten is.

Intézményünk nevelői az iskolán kívül, a közéletben is aktívan tevékenykednek. Kulturális missziójuk nem ér véget az iskola falain belül. Művész tanáraink versekkel, verses köteteikkel, festményeikkel, egyesületi tagságukkal gazdagítják kulturális értékeinket.

Az elmúlt évek azt bizonyítják, hogy az épületben hosszú távon három párhuzamos osztály működhet zavartalanul. Az intézmény fenntartása is három párhuzamos osztály működése esetén gazdaságos.

Az iskola a  Móra Ferenc lakótelepen található. A két emeletes épület tágas, távfűtéses, jó komfortfokozatú. Tantermei világosak, 25-30 tanuló befogadására alkalmasak. Az alsó tagozatos osztályok önálló, saját teremben tanulnak (I. emelet), a felső tagozatos osztályok szaktantermi rendszerben (II. emelet) működnek. Az 1997-ben kialakított nyelvi labor a színvonalas nyelvoktatást segíti.

Aulánk ünnepélyek és nagyobb szabású rendezvények megtartására alkalmas. Az előtér falain elhelyezett tanulói rajzok, dekorációk az esztétikai nevelést nagyon jól segítik.

A konyha és ebédlő helyiségek tanulóink és társiskoláink étkezését szolgálják. A konyha kihasználtsága 650 fő étkezési létszámmal maximális és gazdaságos.

Az intézményhez tartozó sportlétesítményeink a tanórai és tanórán kívüli egészséges életmódra nevelés fontos színterei.

952 m2-es tornatermünk elválasztható, így egy időben akár két osztály is részt vehet testnevelés órán. Méreténél fogva a legtöbb sportág űzésére alkalmas. Kihasználtsága maximális.

120 m2-es tanmedencénk városi feladatokat is ellát: városunk valamennyi 2. osztályos tanulója itt tanul meg úszni, lehetőség szerint óvodás csoportokat is fogadunk, valamint gyógy úszást is szervezünk.

Az iskola udvara viszonylag kicsi, a 600 m2-es, aszfaltozott kézilabda pályát veszik igénybe tanulóink a tanítási órák közötti szünetekben.

 


Nagyításért kattintson a képre!

 

 

 

 

 

© 2014 Powered by WebSiter