TIOP-1.1.1-07/1-2008-1145

 

alt

 

A projekt címe: Átfogó, széleskörű informatikai fejlesztés Mosonmagyaróvár közoktatási intézményeiben

 

TIOP pályázatról


A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE


Alapvető cél és háttér információ


A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 1. számú prioritása az oktatási infrastruktúra fejlesztését támogatja. A prioritás egyik kiemelt célja az iskolarendszerű oktatás informatikai fejlesztése, az ún. „Intelligens iskola” létrehozása, amely elsősorban az informatikai infrastruktúra fejlesztésére koncentrál. Az „Intelligens iskola” program nemcsak az informatikai készségek, hanem – a többi közismereti tárgyba beépülő Infokommunikációs Technológia (továbbiakban: IKT) támogatású pedagógiai módszertan által – a többi kulcskompetencia fejlesztéséhez szükséges infrastruktúrát is jelentős részben biztosítja. A fejlesztés így minden közoktatási intézmény (kivéve óvodák) számára egységes alapinformatikai infrastruktúrát biztosít, mely nélkülözhetetlen feltétele a kompetenciaalapú oktatás elterjesztésének és hozzájárul a területi különbségek mérsékléséhez és kiegyenlítéséhez.


Részcélok


A TIOP 1.1.1 támogatás közvetlen célja az élethosszig tartó tanulás kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez szükséges, egyenlő hozzáférést biztosító IKT infrastruktúra megteremtése Magyarországon (kivéve a Közép-Magyarország Régiót):
- A közoktatási intézmények (kivéve óvodák) számítógép állományának korszerűsítése a pedagógiai, mérés-értékelési, valamint adminisztrációs feladatok igényeinek megfelelő infrastruktúra kialakítása érdekében, (Iskolai munkaállomások számának növelése – 10 tanuló/PC) - Tantermek 40 %-ának ellátása Internet hozzáférési képességgel rendelkező interaktív prezentációs eszközökkel (Tantermi csomag = interaktív tábla + projektor + számítógép),
- A közoktatási intézmények (kivéve óvodák) legalább 20%-a esetében webalapú szolgáltatások kialakításához szükséges infrastruktúra támogatása, (Alkalmazás szerver csomag = szerver+ tűzfal+ szünetmentes tápegység+alkalmazási szintű szerver-szoftver - központi levelezés, fájl-szerver alapoperációs rendszer, központi portál, dokumentumtár stb.)
- Mérés-értékelési programok futtatásának lehetővé tétele a szükséges eszközpark biztosításával (Szavazó csomag = 1 csomag maximálisan 30 db egységet tartalmaz.)
- A sajátos nevelési igényű tanulók – különösen a gyengénlátók, hallássérültek, mozgássérültek, tanulási nehézséggel küzdők- integrált oktatását segítő speciális IKT eszközök biztosítása.


Rendelkezésre álló forrás


Jelen pályázat meghirdetésekor a rendelkezésre álló keretösszeg 24,11 milliárd forint.

Jelen pályázati kiírás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

Jelen pályázati kiírásban a Magyar Köztársaság területén bejegyzett székhellyel rendelkező közoktatási intézmények fenntartói pályázhatnak egy pályázat keretében az összes feladatellátási helyére vonatkozólag - ide nem értve a Közoktatási Törvény 108.§ hatálya alá tartozó külföldi nevelési-oktatási intézmények fenntartóit.


Alapfogalmak


IKT eszközökkel rendelkező tantermek száma: Azon tantermek és szaktantermek száma, ahol minimálisan fixen szerelt projektor és hordozható (vagy szintén fixen rögzített) tanári számítógépes munkaállomás található.
A hordozható eszközökből összeállítható szett: hordozható projektor, hordozható munkaállomás, és „virtuális” interaktív tábla (vagy szavazó szett) egyetlen tanteremnek felel meg.

IKT eszközökkel tartott tanítási órák száma: Azon tanítási órák száma, melyeken az alábbi eszközök valamelyike felhasználásra került: hordozható számítógép, asztali munkaállomás, projektor, interaktív tábla, szavazó szett, dokumentum kamera és a használatukhoz szükséges digitális tartalmak, tanítási segédeszközök.
IKT alapú mérés-értékelés száma: tanórán alkalmazott diagnosztikus, fejlesztő és szummatív célú ellenőrzési, értékelési és mérési eljárások megvalósítása olyan IKT eszközök alkalmazásával (szavazó szett, tanulói és tanári munkaállomás, stb.), amelyek a tanár és tanuló számára azonnali, egyénre szabott visszajelzést tesz lehetővé
IKT eszközökkel oktatott SNI tanulók száma: Azon sajátos nevelési igényű tanulók száma, akik számára biztosított a lehetőség, hogy tanórai környezetben egyénileg vagy csoportosan IKT eszközöket használjanak.
Amennyiben nincs a feladatellátási helyen SNI tanuló, akkor nem releváns.
IKT eszközökkel oktatott hátrányos helyzetű tanulók száma:
hátrányos helyzetű gyermek, tanuló: az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította; e csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint - tanuló esetében a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen; halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek.


Közreműködő Szervezet


Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága, később nevet változtatott: Wekerle Sándor Alapkezelő, tőle átvette az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

TIOP-1.1.1-07/1-2008-1145 projekt keretében informatikai eszközök beszerzésére Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata közbeszerzési pályázatot hirdetett az által fenntartott oktatási intézményei részére:

                                I. rész (iskolai pc csomagok és kapcsolódó eszközök/csomagok)
                               II. rész (tantermi csomagok)

Nyílt közbeszerzési eljárásában lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője a Szintézis Informatikai Zrt.


I. rész – Iskolai PC csomagok és kapcsolódó eszközök/csomagok

Valamennyi oktatási intézmény tekintetében beszerzendő eszközök/csomagok mennyisége:
- 203 darab Iskolai PC csomag, 17" LCD TFT.
- 1 darab Alkalmazás szerver
- 1 darab Szavazó csomag
- 12 darab WIFI csomag
- 2 darab SNI I. csomag (szavazószett 30 készülékkel)
- 2 darab SNI III. csomag (képernyőnagyító szoftver)
- 3 darab SNI V. csomag (fejegér)


II. rész – Tantermi csomagok

Valamennyi oktatási intézmény tekintetében beszerzendő összesen 88 darab tantermi csomag(notebook, projektor, interaktív tábla)
A szerződést teljesítő szállítónak kell teljesítenie valamennyi rész tekintetében:
- az eszközök szállítását, helyszíni szerelését és üzemben helyezését a megjelölt oktatási intézményekbe(n),
- a szállított eszközök magyar nyelvű dokumentációjának átadása,
- az eszközök üzembe helyezésével és használatával kapcsolatos oktatás.

A szerződést teljesítő szállítónak valamennyi rész tekintetében 2 munkanapon belüli hibaelhárítást/javítást és/vagy cserekészüléket kell biztosítania a felmerült hiba bejelentését követően, a szerződésben részletezettek szerint.

Teljesítési határidő:
A szállítás megkezdésének időpontja: 2011. február 1., a szállítás befejezési határideje: 2011. február 28.

Támogatási összegek iskolánként (bruttó)

Móra   7 392 000 Ft     17 569 075 Ft     39 990 Ft     25 001 065 Ft

Eszközök mennyiségi adatai:

Eszközök/csomagok
Oktatási intézmény

Iskolai PC
(darab)

WIFI csomag
(darab)

Móra Ferenc Általános Iskola
(9200 Mosonmagyaróvár, Dr. Gyárfás utca 5.)

44

1

Oktatási intézmény

Tantermi csomag

Móra Ferenc Általános Iskola
(9200 Mosonmagyaróvár, Dr. Gyárfás utca 5.)

 


Nagyításért kattintson a képre!

 

 

 

 

 

© 2014 Powered by WebSiter